Om Inger Hokstad AS

Mange har problemer med å levere og motta BIM-data mellom myndigheter, oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Dette er ineffektivt og kostnadsdrivende i alle samferdsel- og infrastrukturprosjekter. Dette er også til hinder for å videreføre BIM-dataene til en driftsfase og til hinder for at BIM som bygges i dag er prosjekteringsgrunnlag i morgen.

Som rådgiver og konsulent har vi opplevd det at dette er en stor utfordring i bransjen, og krever kunnskap for å løse.

Vi bidrar til å løse disse utfordringene gjennom å være en støttespiller gjennom alle faser fra planlegging/prosjektering, gjennom bygging, drift og oppdatert grunnlag for ny prosjektering.

Vi knytter dette til aktuelle åpne standarder (SOSI/GML/IFC/WFS), samt BIM-manualer, håndbøker og produktspesifikasjoner for dataleveranser.

Vi tilbyr også rådgiving og foredrag om dette temaet.

Ta uforpliktende kontakt:

+47  901 75 571
ihokstad@ihokstad.no

 

 

 

Inger Hokstad AS leder BA-Nettverket – Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter, med spesielt fokus på samferdsel- og infrastrukturprosjekter.
Se www.ba-nettverket.no

BA-Nettverkets motto er:
Kunnskap skaper muligheter – Kjennskap skaper tillit!

Og vi ser at det virker…

Vi har «ekspert-kompetanse» på samspill og dataflyt, spesielt innen samferdsel og infrastruktur-prosjekter. Vi har kunnskap om hva som faktisk må gjøres, og hvem som må gjøre hva, og bidrar til at ting faktisk blir gjort.

Som leder for BA-Nettverket er Inger Hokstad  prosjektleder for arbeidsgruppen – SOSI Ledning 4.5/4.x/5.0. Inger Hokstad er også prosjektleder for SOSI Landskapsarkitektur og prosjektleder for prosjektet «Effektivisering og forbedring av dokumentasjon av ledningsinformasjon», hvor Avinor, Statens vegvesen, Jernbaneverket, VAV Oslo kommune, Forsvarsbygg og Kartverket, BA-Nettverket, Arkitektum AS og BA-Nettverket v/Inger Hokstad AS er parter. Prosjektet har til hensikt å forenkle metode for å lage «SOSI/GML Produktspesifikasjoner for utvalgte dataleveranser. I tillegg skal BA-Nettverket benyttes som arena for informasjonsspredning samt erfaringsutveksling.

 

Inger Hokstad AS tilbyr bl.a.:

  • Medlemskap i BA-Nettverket – Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter
  • Konsulentbistand/Prosjektledelse hvor temaet er samspill/dataflyt/dokumentasjon.
  • Foredrag: Åpen BIM Samferdsel og infrastruktur – Sammenheng med SOSI/GML/WFS/Sentrale håndbøker/Produktspesifikasjoner/BIM-manualer/NVDB mm. + noen tanker om sammenheng med IFC… slik jeg ser det. Vi spesialtilpasser innholdet mhp. varighet og ønske om fokusområde.
No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Switch to our mobile site